Romoy Yatırım Danışmanlığı 

Özellikle son yıllarda ekonomideki gelişmelerle beraber, Türkiye yatırımcılar için karlı bir pazar haline geldi.  Sağlık sektörü ise güçlü hastaneleri ve hastane grupları ile yatırımların büyük ilgisini çekmektedir.

Ancak Türkiye’de yatırım özellikle de hastane yatırımı yapmak için tüm ekonomik verilerin iyi analiz edilmesi, satın alım planlanan hastanelerin finansal ve operasyonel verilerinin detaylı analizi, eğer sıfırdan hastane kurulacaksa güçlü bir ön fizibilite şarttır.

Romoy danışmalık olarak, sağlık sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip bir kadro ile sizin ihtiyaçlarına özel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. İsterseniz sadece sektör ve hastanecilik konusunda temel analizleri içeren bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ancak dilerseniz hastanenin inşaatından itibaren tüm süreçleri sizin yerinize de yürütebiliriz.

Romoy Danışmanlık olarak genel anlamda aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız.

 • Türkiye’nin genel sosyo-ekonomik durumunun ve ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
 • Hastanenin açılmak istendiği ülkenin sağlık sektörü verilerinin değerlendirilmesi
 • Yasal düzenlemelerin sektöre etkisinin değerlendirilmesi
 1. Hastane Satın Alım Danışmanlığı
  • Hastanelerin sektördeki yerinin analizi
  • Hastanenin finansal ve mali performansının analizi
   • EBİTTA oranları
   • Hastane ve branş bazında verimlilik oranları
   • Gider analizi
   • Doktor hakediş sistemi analizi
   • Nakit akış performansı ölçülmesi
   • Faturalama performansının ölçülmesi
  • Hastanenin operasyonel performansının ölçülmesi
   • Tüm hastane süreçlerinin performanslarının değerlendirilmesi ( Randevu sürecinden hasta kabule, ameliyat sürecinden radyoloji süreçlerine kadar tüm süreçleri kapsar.)
   • Hasta memnuniyeti oranlarının ve CRM uygulamaların analizi
   • İK işleyişinin analizi ( Personel turnoverı, çalışan memnuniyeti vb.)
   • Marka tutundurma çalışmalarının analizi
   • Hastanenin gelir artırmak amacıyla yaptığı faaliyetlerin analizi (Medikal turizm vb.)
  • Medikal Performans Yönetimi
   • Tıbbi çıktıların değerlendirilmesi (Komplikasyonlar, enfeksiyon ve ex oranları vb.)
  • IT altyapısı ve kullanılan yazılımın analizi
 2. Yeni Hastane Kurulum Danışmanlığı
  • Yatırım planlama
   • Hastane yerinin/ yerlerinin seçimi
   • Hastanenin dizayn edilmesi
    • Hastanede olacak tıbbi birimlerin belirlenmesi
    • Mimari projenin işleyişe uygun olarak yapılması
    • Biyomedikal alt yapının planlanması ve alım sürecinin organizasyonu
   • Yasal düzenlemelere göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması
   • Hastane yönetim danışmanlığı
    • Hekim alımı ve hekim hak ediş sisteminin dizaynı
    • Personel alımlarının planlanması ve organizasyon şemasının oluşturulması
    • IT alt yapısının kurulması
    • Hastane süreçlerinin hastanın girişinden taburcu olana kadar her aşamasının belirlenmesi
    • Satınalma sisteminin kurulması
    • Fiyatlandırma politikasının tespiti ve fiyatların belirlenmesi

Sevgili Esra, Size ve şirketinize, özellikle Mohamed Mulla Bey’e, tüm çabalarınız ve hizmetleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim programının faydasını gördüm ve çok memnun kaldım. Gelecekte başka işbirliklerimiz de olacak. Saygılarımla,

Tripoli Oil Clinic / Hana Misallati
Haberler