Hastane Yönetim Danışmanlığı

Değişen toplumsal düzende sağlık hizmeti tüketicileri daha güvenli, etkili ve mobil sağlık hizmetleri talep ederken, sağlık hizmeti sağlayıcıları da artan maliyetler, azalan kar marjları ve yetişmiş insan kaynağının sınırlı olması gibi problemler ile karşılaşmaktadır. Romoy olarak, sağlık sektörüne odaklanmış, tecrübeli uzman kadromuz hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş, fark yaratacak hizmetler sunmaktayız.

Hedefimiz,

 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda size özel,
 • Gelirlerinizi artırıcı,
 • Maliyetlerinizi azaltıcı,
 • Sistemsel olarak raporlanabilir ve takip edilebilir

yöntemleri belirlemek; operasyonel ve finansal performansınızı yükselterek kalıcı bir verimliliğe ulaşmanızı sağlamaktır.

Temel danışmanlık alanlarımız şöyle sıralanabilir:

 1. Bütçe Yönetimi
  • Kısa ve uzun vadeli gelir planlaması
   • Genel hastane ve branş bazında verimlilik analizleri
   • Doktor bazında gelir kırılımlarının planlanması ve yönetilmesi
  • Gider yönetimi ve kalıcı metotların entegrasyonu
  • Doktor hak ediş sürecinin yönetimi
   • Hekim anlaşmalarının standardizasyonu
   • Hekim hak edişlerinin sistemsel hesaplanabilmesi
  • Piyasa şartlarına göre satın alma maliyet analizi
   • Satın alma verimlilik analizleri
   • Stok yönetimi
   • Eczane ve muadil ilaç yönetimi
   • Branş bazında ameliyat maliyet analizi
  • Personel verimlilik ve gider analizi
  • Maliyet analizleri
  • Diğer gider kalemlerinin yönetimi
 2. Süreç ve Performans Yönetimi
  • Finansal ve Mali Performans Yönetimi
   • Nakit akış performansı ölçülmesi ve yönetimi
   • Faturalama performansının ölçülmesi ve yönetimi
   • Mali işler yapısının her an denetlenebilir şekilde re-organizasyonu
  • Medikal Performans Yönetimi
   • Tıbbi süreçlerin verimliliğinin ölçülmesi ve artırılması
   • Hekim performansının ölçülmesi ve yönetimi
   • Hemşirelik ve hasta bakım süreçlerinin planlanması
  • Operasyonel Performans Yönetimi
   • Tüm iş süreçlerinin 6 sigma, toplam kalite yönetimi (TQM) ve süreç simülasyonu gibi yöntemlerle tasarımı, yönetimi ve ölçülmesi
   • Hasta hizmetleri süreçlerinin yönetimi
   • Çağrı Merkezi kurulumu, yönetimi ve performansının ölçülmesi
   • CRM ve hasta memnuniyeti uygulamaları
   • İK süreçlerinin yönetimi
    • Organizasyon şemalarının oluşturulması
    • İş yükü analizlerinin yapılarak norm kadrolarının oluşturulması
    • Etkin işe alım sisteminin kurulması
    • Turnover kontrolünün sağlanması
    • Kariyer planlama sisteminin kurulması
  • Pazarlama ve satış süreçlerinin yönetimi
   • Müşteri ve pazar stratejisinin belirlenmesi
   • Yurtdışı hasta süreçleri
   • Satış süreçlerinin yönetimi
   • Marka tutundurma faaliyetlerinin yönetimi
   • Fiyatlandırma stratejilerinin geliştirilmesi ve karlılığın artırılması
  • Etkin performans yönetimi için Balanced Scorecard (Balans Skor Kart) uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Kalite Yönetimi Danışmanlığı
 3. Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri
  • Hastane alım/ kurulum sürecindeki yasal mevzuat konusunda danışmanlık
  • Resmi kadro yapısının planlanması
   • Ön onay alınması ve hastane ruhsat sürecinin yönetilmesi
   • En güncel yönetmelik bazında hastane aksiyon planlarının oluşturulması
 4. İnşaat Proje Danışmanlığı
  • İnşaat projelerinin yasal mevzuata uygun olarak çizilmesi
  • Çizilmiş projelerin yasal uygunluk açısından incelenmesi
  • İnşaat firması seçimi ve inşaat uygulama danışmanlığı ( Elektrik, mekanik ve medikal gaz uygulamaları dahil)
  • İç mimari firma seçimi ve uygulama danışmanlığı
 5. Biyomedikal / tıbbi cihaz Alım Danışmanlığı<
  • Biyomedikal cihaz temini desteği (sıfır ya da 2. el)
 6. İç denetim yöntemlerinin belirlenmesi ve iç denetim sisteminin kurulması

Eğitim için Türkiye’ye gitme fikri beni çok ürkütmüştü. Yapılan ayarlama ile toplu halde Türkiye’ye geldik. Romoy önce bizi havaalanından alıp otele yerleştirdi. Ertesi gün de okula götürdü. Yanımıza Arapça ve Türkçe bilen bir tercüman da Verdi. Böylece hem derslerde hem dışarda hiç dil sorunu yaşamadık. Eğitim programı ve okul da çok iyiydi. Türkiye’ye eğitim için gidecekseniz Romoy’ a güvenebilirsiniz.

Asma Algaid
Haberler