Tele Sağlık

Tele Sağlık

ROMOY Tele sağlık sistemi;  ses, görüntü, konuşma gibi bilgi aktarım formlarını, telefon hattı, uydu bağlantısı, dijital kablosuz bağlantı gibi iletişim teknolojisini, bilgisayar ve cep telefonu gibi kullanıcı araçlarını içeren bir uzaktan erişim sistemdir. Medikal ekibimiz ile hasta arasında iletişim kurulmasını sağlar. Sistemde hastanın yaşam bulgularının ölçümünü sağlayan; kan basıncı, oksijen satürasyonu, kilo ölçümü, elektrokardiyogram vb. cihazlar ile kamera, bilgisayar, monitör ve internet bağlantısı yer almaktadır. 

Bu sistemle, ölçüm sağlayan aparatlar hastanın vücuduna takılarak, bir kablo yardımıyla hasta verileri bilgisayara aktarılır, medikal ekibimize iletilir ya da video-konferans yöntemiyle medikal ekibimiz ile görüşülür. İletilen veriler medikal ekibimiz tarafından değerlendirilir, hastanın yapması gerekenler konusunda hasta yönlendirilir, gerekli durumlarda hasta ile telefon bağlantısı kurulur ve aynı zamanda hastanın hekimi ile bağlantı kurularak hastanın durumu hakkında kendisine bilgi verilir. 

Let's get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.