Balans Skor Kart

Balans Skor Kart (Balanced Scorecard- BSC) Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Son 30 yılda alanında lider kurumlar, stratejiyi yürütmenin stratejik planlamadan daha fazlası olduğunu görmeye başladı. Bu da kurumlarda performans yönetiminin gelişmesi sonucunu doğurdu. Performans yönetimindeki çığır açan gelişmelerden bir tanesi, Robert Kaplan ve David Norton tarafından 1994 yılında öne sürülen Balans Skor Kart uygulamasıdır. Balans skor kart, günümüzde genel bir performans yönetimi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde Fortune 500 şirketlerinin %50’den fazlası Balans Skor Kart kullanmaktadır.

Balans Skor Kart  (BSC) bir kurumun stratejilerinin tanımlandığı ve bu stratejilerin daha somut hedeflere dönüştürüldüğü ve belirlenen hedefler çerçevesinde kurum performansının ölçüldüğü bir sistemdir. Kurumsal karne ya da dengeli skor kartı şeklinde de isimlendirilmektedir.

Balans Skor Kart kurum içerisinde stratejilerin özümsenmesi, hedeflerin daha açık ve ölçülebilir hale gelmesi ve tüm kurum çalışanlarının farkındalık kazanmasında önemli bir araçtır.

Balans Skor Kartın Aşamaları

 • Vizyon, misyon ve kurum değerlerinin ve kurum stratejik hedeflerinin yönetim kadroları ile belirlenmesi
 • Her bir yönetici ve çalışana, pozisyonlarına göre ayrıştırılmış hedefler atanarak performans karnelerinin oluşturulması
 • Sürekli ölçümlerle tüm hastane süreçlerinin anlık olarak izlenebilir hale getirilmesi
 • Stratejik hedefler doğrultusunda süreçlerin konumlandırılmasının sağlanması
 • Personel verimlilik ve gider analizi
 • Maliyet analizleri

Balanced Scorecard (Balans Skor Kart) işletmenize ne katar?

 • Stratejik hedefleme doğrultusunda sistemlerin konumlanmasını sağlar
 • Tüm üst, ara ve alt kademe çalışanların performansını objektif verilerle değerlendirebilirsiniz
 • Her bir birim, yönetici ve çalışan için performans karneleri oluşturuşunuz
  • Tüm performans ve verilerine tek tuşla ulaşırsınız
  • Devamlı bir takip ve denetim sisteminiz olur; böylelikler verimsiz alanlara hızlı müdahale edebilirsiniz

BSC'nin Çıktıları

Finansal Perspektif

 • Gelir Artışı
 • Maliyetlerde Azalma
 • Karlılık Artışı
 • Verimlilik
 • Büyüme

Hasta Perspektifi

 • Güvenilirlik
 • Kalite
 • Hasta sadakati
 • Hasta memnuniyeti

Operasyonel Hizmetler

 • Operasyonel Hız
 • Yeni hizmetler
 • Hızlı çözüm yeteneği

Öğrenme ve Gelişme

 • Çalışan Memnuniyeti
 • Nitelikli Çalışanlar
 • Personel Verimliliği

Let's get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.