Stratejik Pazarlama

Stratejik Pazarlama

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı istediği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 

  • İşletmenin mevcut durum analizin yapılması
  • İşletmenin kısa ve uzun dönem stratejilerin belirlenmesi
  • İşletmenin mevcut pozisyonunun gücü ve zayıflıkları, dışarıdaki fırsat ve tehditlerin analizinin yapılması (Swot analizi)
  • İşletmenin rekabet avantaj analizinin yapılması
  • Strateji doğrultusunda kısa dönem ve uzun dönem aksiyon planlarının oluşturulması

Let's get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.